Budowlane tablice informacyjne

Budowlane tablice informacyjne – to bardzo ważny element oznakowania BHP w przypadku każdej budowy. Wygląd tablic budowlanych, ich kształt, kolor, rozmiar, jest ściśle określony przez normy prawne obowiązujące w naszym kraju. Budowlana tablica informacyjna na budowie powinna być zamontowana w widocznym miejscu od strony drogi i pozostać tam przez cały okres trwania inwestycji.