227 - Urządzenie do uruchamiania klap dymowych

Fotoluminescencyjna płyta. Rozmiar: 10,50x14,80 cm