Budowlana tablica informacyjna BTI-1 0,8 mm

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonane w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego (uwaga PCV grubści: 0,8 mm), literami i cyframi koloru czarnego (sitodruk), o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna BTI-1 jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. Dz.U. Nr 108 z 17 lipca 2002 r. poz. 953. z późn. zmianami. Tablica do samodzielnego wypełnienia wyposażona jest w marker wodoodporny koloru czarnego, niezbędny do naniesienia na nią danych. Tablica informacyjna przeznaczona jest dla każdego typu inwestycji budowlanych.