101 - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo)

Płyta fotoluminescencyjna. Wymiary: 15x30 cm