Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie IB10