Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę R2

Opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zawiera:
- 44 kartki A4
Uwaga: okładka zafoliowana.